Povodom svjetskog dana socijalnog rada dana 21.03.2018.godine održana je edukacija volontera na temu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u kreativne radionice. Edukaciju su održane djelatnice CZSS Zabok Petra Bručić, dipl.soc.radnica i Lovorka Latin, mag.soc.rada. Edukacija je održana u prostorijama DND Zabok, sa na istoj je sudjelovalo 10 volontera iz DND Zabok uz voditeljicu volontera Jasenku Borovčak i SŠ Zabok uz voditeljicu Anu Frgec.

Edukacija se provela u sklopu projekta Mreže udruga Zagor „VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje“   u kojem sudjeluje i CZSS Zabok s ciljem uključivanja djece s teškoćama u razvoju u život lokalne zajednice.