Dana 10.03.2016.godine održan je radni sastanak Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji, kazneno-pravnu zaštitu djece i nasilja nad ženama. Sastanak je održan u prostorijama Policijske uprave Krapinsko-zagorske prema dnevnom redu:

  1. Izvješće o radu u 2015.godini
  2. Plan rada Županijskog tima u 2016.godini
  3. Razno