CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZABOK

Objavljuje Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge zaštite osoba i imovine Centra za socijalnu skrb Zabok i Podružnice Klanjec za 2020.godinu.

Više informacija na poveznici: Poziv za dostavu ponude – zaštita osoba i imovine CZSS Zabok