Članovima Upravnog vijeća upućuje se poziv na 17.sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 26.07.2019. u 15.30 h u prostorijama CZSS Zabok. Više informacija na linku:

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća