Članovima Upravnog viječa CZSS Zabok poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati 21.05.2018. (ponedjeljak) u 15.30 h u Centru za socijalnu skrb Zabok, Matije Gupca 53, soba 8.

Više informacija na:

Upravno vijeće, 11. sjednica