U utorak 13. rujna 2016. godine u Galeriji grada Zaboka povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održan je okrugli stol  na temu „Podrška žrtvama kaznenih djela“.

Okrugli stol održan je u organizaciji Županijskog tima za suzbijanje i prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije.

Nakon uvodne riječi Andreje Jurić, policijske službenice za prevenciju Policijske uprave krapinsko-zagorske, voditeljice Županijskog tima za suzbijanje i prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Krapinsko-zagorske županije, prisutnima su se obratili Tajana Broz, predsjednica  Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko- zagorske županije, te Anđelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije.

Na okruglom stolu gostovale  su  Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri  Ministarstvu pravosuđa i Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Zagrebu. Kroz svoja izlaganja prisutne su upoznale sa sustavom podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj, radom Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima uz prikaz primjera iz prakse, pravima žrtve, informiranju žrtve o otpustu počinitelja iz zatvora  za redovni i uvjetni otpust, novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela i važnosti međuinstitucionalna suradnja u tom području.

Okrugli stol  bio je namijenjen  stručnim djelatnicima centara za socijalnu skrb na području, volonterkama SOS telefona za žene žrtve nasilja, sucima i stručnim suradnicima prekršajnog i općinskog suda, policijskim službenicima, članovim povjerenstava za ravnopravnost spolova, te predstavnicima zainteresiranih ustanova i udruga koje djeluju na području Županije, a u svom su radu na neki način povezane sa predmetnom tematikom.

Razlog organiziranja okruglog stola, snažna suradnja  velikog broja institucija u organizaciji,  tema o kojoj se govorilo, kao i  velik broj osoba koje su se odazvale pozivu na okrugli stol  svjedoče o važnosti senzibilizacije javnosti  na problem nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, važnosti reagiranja i prijavljivanja takvih događaja nadležnim institucijama, ali i važnosti organiziranog pružanja podrške žrtvama svih kaznenih djela od trenutka prijavljivanja kaznenog djela počinjenog na njenu štetu, tijekom postupaka u kojima žrtva sudjeluje, pa i nakon donošenja presuda, kroz snažnu suradnju i povezanost uključenih institucija, uključivanje  civilnog sektora, pa i cjelokupne društvene zajednice.