Dana 06.11.2019.godine Centar za socijalnu skrb Zabok održao je redovitu godišnju edukaciju udomitelja za odrasle te udomitelja za djecu.

Tema edukacije bila je „Novi zakonodavni okvir – udomiteljstvo“, a edukaciju su održale Gordana Vešligaj Vrhovec, mag.iur. i Martina Keča, mag.soc.politike, djelatnice Centra za socijalnu skrb Zabok.

Udomitelji su upoznati sa novim Zakonom o udomiteljstvu te pratećim Pravilnicima, no ujedno je to bila prilika za razmjenu iskustva, pitanja i komentara.

Veselimo se i idućoj edukaciji koja se planirana za proljeće 2020.godine.