Centar za socijalnu skrb Zabok osnovan je rješenjem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: UP/I 550-01/12-01/85, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1, od 02. travnja 2012. godine, za gradove Zabok i Klanjec i općine: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti križ Začretje, Veliko Trgovišće, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela s pripadajućim naseljima.

Grad Zabok i općine: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće pokriva područje površine 221 km2, gdje živi 34.061 stanovnik.

Grad Klanjec i općine: Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela, pokriva područje površine 119 km2, gdje živi 9.431 stanovnik ( prema popisu stanovništva iz 2011. godine).

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska.

Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Djeluje na dvije lokacije, u gradu Zaboku, u Ulici Matije Gupca 53, 49210 Zabok te kao podružnica u Klanjcu, Trg mira 11, 49290 Klanjec.

Broji ukupno 15 radnika:

7 diplomiranih socijalnih radnika,

1 diplomirani pravnik,

1 upravni pravnik

1 prof. psihologije,

2 administrativna referenta,

2 računovodstvena referenta ,

1 ravnateljica.

Centar za socijalnu skrb je ustanova s javnim ovlastima, koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinih prava, propisanih zakonom.

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:

Siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe lišene poslovne sposobnosti, djeca s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, invalidne osobe.