Centar za socijalnu skrb Zabok – Podružnica Klanjec

Trg Mira 11

49290 Klanjec

Telefoni:

049/550-031, Lidija Bogović, dipl.socijalna radnica

049/502-651, Aleksandra Kveštak, dipl.socijalna radnica

Telefax: 049/550-031

E-mail: korisnik035@socskrb.hr 

Predstojnica podružnice: Lidija Bogović, dipl.soc.radnica

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak  7.00 – 15.00