Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Zabok. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Zabok, Ulica Matije Gupca 53, 49210 Zabok,
  • donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Zabok ili
  • popunjavanjem donje kontakt forme “Zahtjev za pristup informacijama”.

 

Pošaljite nam poruku:

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Predmet

Vaša poruka

 

Službenik za informiranje pri Centru za socijalnu skrb Zabok je:

Ime i prezime: Josip Huis, dipl. pravnik.

Službeni telefon: 049/502-650

Vrijeme za podnošenje upita i traženja informacija: svaki petak od 13,00 do 14,00 sati.

 

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama, naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.