Na ovoj stranici naći ćete zahtjeve i obrasce u elektronskim obliku, koji će Vam olakšati pristup našim uslugama. Dokumente možete preuzeti i ispisati ih na Vašem računalu i poslati nam poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zabok

Matije Gupca 53

49210 Zabok

 

Dokumente možete poslati faxom na broj:

-na fax broj 049/221-955, e-mail: korisnik097@socskrb.hr – Centar za socijalnu skrb Zabok, Zabok

-na fax broj 049/550 031, e-mail: korisnik035@socskrb.hr – Centar za socijalnu skrb Zabok, Podružnica Klanjec

 

ili donijeti osobno.