Na 4. hrvatskoj konferenciji o superviziji koja je održana 14.-16.03.2018.godine u Opatiji aktivno je sudjelovala psihologinja CZSS ZabokLjerka Tuđa-Družinec koja je uz kolegice supervizorice Vesnu Orač i Sandu Lovrić Rupčić održala radionicu „Metodska supervizija – iskustva i perspektive“.