MOLE SE KORISNICI DA SVOJ DOLAZAK U CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NAJAVE I DOGOVORE SA NADLEŽNIM STRUČNIM RADNIKOM NA BROJEVE TELEFONA 221-346 ILI 223-392 ILI PUTEM E-MAIL korisnik097@socskrb.hr .

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije Centar za socijalnu skrb primat će samo naručene korisnike.

Obrasce za ostvarenje prava iz sustava socijalne skrbi možete preuzeti na www.czss-zabok.hr  ili na porti Centra za socijalnu skrb. Ispunjeni obrasci zajedno sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti poštom, putem e-mail-a: korisnik097@socskrb.hr , FAX: 221-955 ili predati na porti Centra.

ODLUKA STUPA NA SNAGU 08.11.2021.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Ravnateljica

Tanja Cujzek, prof.soc.pedagoginja